SOSYAL TASARIM | MIRASAT LAYSOS

Sosyal Tasarım üretimi bireyden başlatan, hedefine toplumun genelini etkileyecek çözümleri alan bir olgudur.

I am a Fact, Sosyal Tasarım uygulamalarının yaratılması, desteklenmesi ve dünya örneklerini paylaşılması amacıyla kurulmuş bir sosyal girişimidir.

Bireyin kendi değerine inanarak ürettiği her tasarımın toplumun sosyal yapısı için bir faydaya dönüşür. Üretimin oluşması kadar, bilinir, anlaşılır ve katkı sağlanabilir haliyle sunuluyor olması da değerlidir.

Sosyal etkiye inanan insan odaklı üretimde amaç, sürdürülebilir gelişime katılım yaratmak bireysel deneyimin önemine ve de katma değerine yönelik algıyı sağlamlaştırarak üretmektir.

Yukarı