LABORATUVAR | RAVUTAROBAL

I am a Fact LAB, sosyal tasarımların fikirden uygulamaya dönüştüğü çalışma alanıdır.

Kapsadığımız tüm çalışmalarımızı Kadıköy’deki laboratuvar ofisimizde yürütüyoruz.
Sizler de I am a Fact LAB’a gelerek, çayımızı kahvemizi içebilir, fikir alışverişinde bulunabilir, bize katılabilirsiniz.

Bu laboratuvarda;

  • Uygulamaları tasarlar ve geliştiririz.
  • Sosyal dinamikleri uluslararası düzeyde takip ederiz.
  • Eğitimler tasarlarız ve uygularız.
  • Pilot laboratuvar uygulamaları tasarlar ve uygularız.

Lab'a gel

Destek & Ortaklık →
Yukarı