KARAGÖZÜN YOLU | ULOY NÜZÖGARAK
Karagözün Yolu

NEDİR?

Karagözün Yolu, erkeklerin yüz yüze, moderatör eşliğinde yaptığı sürdürülebilir ve yaratıcı grup terapisidir. Yöntem, CIRCLE OF MEN olarak da bilinir.

Karagözün Yolu, hikayesini Karagöz Balığının hayata karşı duruşundan almaktadır.

Karagözün Yolu Hikayeleri iş, ev, hobi gibi güncel yaşam konularının yanında, geçmişteki olayların izleriyle oluşan hissel paylaşımları, iyi, kötü, şanslı, şaşırtıcı, dönüştürücü, fark yaratıcı başlıkları içerir.

Karagözün Yolu hikayelerine katılanlar, geleceğe dönük hayal, kaygı, korku ve umutlarını etkileyen konu başlıklarını da paylaşırlar.

Bunu yaparken de yaşanmış ya da sürekli tekrar edip yaşanan ve yahut hayal edilen hikayeleri biribirlerinden dinlerler. Deneysel proseslerle farkındalık yaşayarak, katılımcılar kendileri için bir ayna tutacak hikayelerin içinde yer alırlar.

Karagözün Yolu’nun amacı, bu yolda paylaşımlarla erkeklerin kendilerini anlamada, anladıklarını anlatmada, dile getirmek istedikleri konuları ortaya koymalarını sağlamak. Katılımcılara hayata dair yeni bir çerçeve ve bakış açısını göstermek. Böylelikle kendi hayatlarındaki bireysel adımlarını gözlemleme ve dönüştürme fırsatı yaratmalarını sağlamaktır. İçtenlikle sadelikle ve de gerçek olarak içinizdekileri paylaşma imkanının yaratılması, hem kendinizle hem de gurupla, yabancıların brotherhood (kardeşlik bağlı) dedikleri çerçeveyi bizlere deneyimletmektir.

Karagözün Yolu katılımcıları bir çok başlıkta iyi ya da kötü his ve olaylarla, çeşitli dönüşümler yaşamış olabilirler. Deneyimlerin paylaşımı Karagözün Yolu çerçevesinde olumlu bir yapı üzerine kurulur, lakin yaşamdaki iyi ve kötü olaylar eşdeğerler mutlak denge olarak kabul edilir ve işlenir.

NEREDE & NE ZAMAN?

Karagözün Yolu, katılımcıların çalışma süresinde dışarıdaki herhangi bir konu, obje yada işle ilgilenmeyerek, dikkatini odaklamasına imkan sağlayacak şeklide tasarlanmış dış ya da iç alanlarda yapılır.

Çalışma süresince katılımcıların rahat olabilecekleri, bu rahatlıkta devamlılık içeren konfor şartları Karagözün Yolu ekibi tarafından oluşturulur.


Karagözün Yolu, katılımcıların kayıt formunda tercih edecekleri zaman ve yer bildirimlerine göre ayarlanır.

Yukarı